Hvad er circling?

kontaktCircling er en organisk, i nuet, interpersonel proces, der er lige dele meditation og gruppeproces. Det er en træning i dybere forbindelse med os selv, med andre og med verdenen; gennem subtil og intim kommunikation om de oplevelser, der opstår mellem os.

I circling øver du dig i at være åben overfor alt, hvad der opstår i kontakten med dig selv og andre, og du kommunikerer det, der plejer at være bag forsiden. Circling som proces afdækker og forløser vores ubevidste relationsmønstre ind i dynamisk nærvær.

Vores relationer får en helt anden karakterer, når vi ikke bare lytter til hinanden for at samle på så mange som mulige informationer om hinanden. Vi lytter ofte til, om vi er enige eller uenige med hinanden. Det jeg tænker, er sandt, så du må tage fejl, når du ikke tænker, som jeg gør. Når vi ikke lytter åbent til hinanden, bruger vi informationerne om hinanden for at bevise og overbevise hinanden om, at vores sandhed er mere sand end den andens. Vi prøver på den måde at fikse, rette op eller afvise den anden. Vi dømmer og analyserer, vi afviser og godkender, alt afhængigt af om vores sandheder matcher.

IMG_8392I Circling øver vi os på virkelig at lytte til hinanden. Vi transcenderer vores impuls til fordømmelse. Vi transcenderer også vores impuls til bare at acceptere og tolerere hinanden. Vi transcenderer vores gamle overbevisninger, vi har om andre og om verdenen. Vi virkelig lytter, sådan at vi tillader os at blive overasket, inspireret, forbløffet og overvældet af det, som andre udtrykker.

Vi lader os blive overasket over det, som vi selv oplever fra øjeblik til øjeblik. Vi giver lov til det, som er. Når vi virkelig lytter fra et ‘ikke vidende’ sted inde i os, forventer vi ikke at noget bestemt skal ske – vi giver lov til, at vi viser os for hinanden, som vi er.

Når vi, i circling, bringer bevidsthed ind i vores „vi“ og deler vores oplevelse af det, som sker, så opstår der leg, hjertelighed, medfølelse, meningsfuld kontakt og udvidelse. Vi bliver i stand til at leve med flere nuancer, mere levende. Mens vi åbner os for nye relationer, resonerer de gamle relationer, der lever i vores sind, hjerte og krop med. Ved at praktisere Circling lægger vi en base for mindfulde, autentiske relationer i vores hverdag.

For „full“ emotional communication, one person needs to allow his state of mind to be influenced by that of the other. ― Daniel J. Siegel, The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are

På den måder hjælper vi hinanden med at komme i kontakt med vores unikke, autentiske stemme og sandhed.